Shelter for physically and mentally challenged

De strijd van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in India

Ieder mens is kostbaar in de ogen van God en heeft het recht op een waardig leven. Maar als je bent geboren in India en sommige andere landen in Zuid Azië, en je bent verstandelijk of lichamelijk beperkt, dan is dit niet het geval. In India wordt gesproken over karma, je lot, je hebt het waarschijnlijk verdiend. Mensen met beperkingen worden verwaarloosd, weggestopt en vreselijk slecht behandeld. De staf van de “Living Water Shelter” wil deze mensen eten, een bed, zorg, liefde en ondersteuning bieden, waardoor zij in staat zullen zijn om te komen tot hun door God gegeven bestemming.  

NEWS